Disclaimer

Honig maakt deel uit van het Heinz concern.

Privacy beleid

Via de Honig site kunt u onder andere informatie aanvragen, recepten en tips insturen en deelnemen aan acties. Indien u van die mogelijkheden gebruik maakt, registreren wij de bestellingen en uw relevante gegevens (waaronder maar niet uitsluitend naam, adres- en woonplaatsgegevens). Uiteraard voldoen wij daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Daarnaast kan Honig uw gegevens opslaan ten behoeve van promotionele activiteiten. We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden (die geen onderdeel, directe partner of gelieerde vennootschap van Honig Merkartikelen BV zijn) doorgeven, actief verkopen of ter beschikking stellen. Onze website bevat verwijzingen (hyperlinks of links) naar niet-Honig websites. Honig Merkartikelen BV kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk tot derden behoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen, en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het naleven van de privacy wetgeving door de exploitanten van die andere sites. Honig Merkartikelen BV is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hierin beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video’s, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op deze Honig website of toegankelijk zijn via deze website, zijn eigendom van Honig Merkartikelen BV, haar leveranciers en/of partners en/of aan haar gelieerde vennootschap(pen), of zijn rechtsgeldig gelicenceerd aan Honig Merkartikelen BV. Het materiaal en de informatie op de Honig website mag uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honig Merkartikelen BV. Voor overig gebruik hiervan is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Honig Merkartikelen BV. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van art. 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honig (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden. Op de Honig website worden onder meer recepten van consumenten gepubliceerd. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om recepten in te sturen, dan worden deze recepten daarmee automatisch eigendom van Honig Merkartikelen BV zodra wij deze ontvangen hebben. Indien u recepten aan ons stuurt, al dan niet om op de Honig website te publiceren, geeft u ons daarmee het recht deze recepten vrijelijk te gebruiken. Het is ons dan toegestaan deze recepten openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, bijvoorbeeld in verband met de uitgifte van een verzamelwerk, zonder dat daarvoor door ons een vergoeding is verschuldigd. Wij kunnen geen gehoor geven aan verzoeken om recepten retour te sturen. Honig Merkartikelen BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inzendingen (teksten, afbeeldingen of anderszins) van (andere) gebruikers van de Honig website. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van inzendingen van (andere) gebruikers van de Honig website verzoeken wij u ons dat mede te delen via de op de Honig website beschikbare contactgegevens. Geen garantie of aansprakelijkheid

Honig heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Honig is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Honig verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Tot slot

Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

H.J. Heinz B.V. Honig Consumentenservice

Gustav Mahlerlaan 1228

1081LA, Amsterdam

The Netherlands

Postbus 87118, 1080 JC Amsterdam

Tel: +31 (0)20 280 8000

E-mail: consumentenservice@honig.nl